De Nio Innovationsrollerna: Fem gratis verktyg

De Nio Innovationsrollerna: Fem gratis verktygClick here for the English version

Clique aquí para la versión en Español

Cliquez ici pour la version française

Är du innovativ eller inte?

Har du uppfinnar-DNA?

Eller en innovativ personlighet?

Jag ryser varje gång jag läser ännu en artikel som påstår att vissa människor är innovativa och andra inte, eller att vissa individer är mer innovativa än andra. Struntprat säger jag! Det är helt enkelt inte sant. Jag är helt övertygad om att det inte är personligheten som är avgörande när det gäller innovation, utan de olika roller vi tar för att få innovation att hända (eller inte hända). Följaktligen behöver vi sammanföra våra individuella styrkor till väl fungerande och kompletta team för att uppnå innovativa framgångar.

En av de skadligaste myterna eller idéerna om innovation är myten om den ensamme uppfinnaren. Sanningen är att vilken så kallad ensam uppfinnare man än pekar på, från Tomas Edison till Steve Jobs till Alexander Graham Bell, så hade de team av medhjälpare bakom kulisserna som arbetade på de innovationer som tillskrivs dem. Det är måhända enklare för oss att hylla individer som innovationshjältar, men faktum är att innovation är en lagsport. Uppfinnande och kreativitet kan vara soloaktiviteter, men innovation bygger av naturen på samarbete. Eftersom framgångsrik innovation kräver samarbete, är det fördelaktigare för organisationer att närma sig innovation utifrån ett rollbaserat synsätt jämfört med att utgå från personlighet eller ”skicklighet”. Med det som utgångspunkt skapade jag De Nio Innovationsrollerna som en del av min bok Stoking Your Innovation Bonfire – utgiven av John Wiley & Sons.

Här följer ett utdrag ur boken:

“Alltför ofta behandlar vi människor som utbytbara handelsvaror med identiska egenskaper. Vi vet att människor inte är utbytbara, ändÃ¥ fortsätter vi lÃ¥tsas som om de är det – kanske en sorts förenkling som vÃ¥r reptilhjärna gör för att förstÃ¥ livet.

I själva verket vet vi att människor har olika passioner, förmågor och potential, men när det kommer till innovation så förväntar vi oss att alla ska komma med bra idéer.

Jag anser att alla människor är kreativa, pÃ¥ sitt eget sätt. Däremot är inte alla kreativa i meningen att de kan producera väldigt mÃ¥nga goda idéer, men det behöver de heller inte vara. Istället tror jag att alla har en framträdande roll att spela inom det omrÃ¥de där de är som bäst. När en organisation sätter rätt personer i rätt innovationsroller ökar bÃ¥de innovationstempot och själva förmÃ¥gan till innovation.”

Announcing Free Tools for the Nine Innovation RolesI dag är jag glad och stolt att kunna meddela att jag gör De Nio Innovationsrollerna med tillhörande verktyg tillgängliga för alla som vill genomföra en workshop i sin organisation för att öka den innovativa kapaciteten. Gratis.

Vissa tycker jag är galen som hjälper människor att INTE anlita mig, men eftersom mitt fokus ligger på samarbete och fungerande innovativa team så vill jag dela ut fem gåvor:

  1. De Nio Innovationsrollerna – själva modellen
  2. Nedladdningsbar presentation av De Nio Innovationsrollerna för grupper och workshops
  3. Nedladdningsbart arbetsdokument för De Nio Innovationsrollerna för att sammanställa data och skapa innovationsteam
  4. Nedladdningsbar design för kortlek med De Nio Innovationsrollerna som jag använder med Fortune 500-företag
  5. Video om De Nio Innovationsrollerna för att använda i möten och workshops

.

Gåva nr 1 – Modellen De Nio Innovationsrollerna

Här nedan hittar du beskrivningar av var och en av de nio rollerna i De Nio Innovationsrollerna. En av de vanligaste frågorna jag får är ”Kan jag vara mer än en roll?” Svaret är att de flesta av oss känner igen oss i 1-3 roller, och att det är svårt för en person att vara framstående i fler roller än tre. Det är också möjligt att ta olika roller i olika delar av den innovativa processen, och även att ta en roll som inte är ens styrka.

Även om det inte är optimalt att ta en roll som inte är ens styrka, så är det ofta bättre än att ett team inte kan fylla alla rollerna. Det bästa för ett framgångsrikt innovationsteam är naturligtvis att ha samtliga roller inom gruppen, där vars och ens roll är en naturlig styrka.

Revolutionären - De Nio Innovationsrollerna 1. Revolutionären

Revolutionären är ständigt ivrig att förändra saker, skaka om status quo och berätta om sina åsikter. Dessa personer har alltid många idéer och tvekar inte att dela med sig av dem. I innovationsprocesser bidrar de sannolikt med 80 till 90 procent av idéerna.

Infanteristen - De Nio Innovationsrollerna 2. Infanteristen

Infanteristen har många idéer men är inte alltid villig att dela med sig av dem. Antingen för att de inte förstår att någon är intresserad av deras idéer, inte vet hur de ska uttrycka idéerna eller för att de föredrar att hålla en låg profil och jobba på. Eller alla tre.

Sammanföraren - De Nio Innovationsrollerna 3. Sammanföraren

Sammanföraren gör precis det: sammanför och nätverkar. När Sammanföraren hör en Infanterist säga något intressant så sätts Infanteristen i kontakt med en Revolutionär. Sammanföraren kan lyssna på Förädlarens behov och vet exakt vilken Problemlösare som Förädlaren behöver.

Förädlaren - De Nio Innovationsrollerna 4. Förädlaren

Förädlaren har inte alltid de bästa idéerna, men de är väldigt duktiga på att förbättra och förädla befintliga idéer.

KundMästaren - De Nio Innovationsrollerna 5. KundMästaren

KundMästaren har regelbunden kontakt med kunderna, förstår deras behov, känner till deras beteenden och kan intervjua kunderna om gryende idéer och nya produkter. KundMästaren kan finnas i utkanten av organisationen.

Problemlösaren - De Nio Innovationsrollerna 6. Problemlösaren

Det finns alltid ett par större hinder i vägen innan en bra idé är färdig att bedömas och förverkligas. Det är här Problemlösaren kommer in. Problemlösaren älskar svåra utmaningar och använder all sin expertis och fackkunskap för att lösa dem.

Domaren - De Nio Innovationsrollerna 7. Domaren

Domaren är fenomenal på att avgöra vilka idéer som kan gå med vinst och bli framgångsrika på marknaden.

Trollkonstnären - De Nio Innovationsrollerna 8. Trollkonstnären

Trollkonstnären gör idéer verkliga. Det är de personerna som kan visualisera hur och när saker ska göras, samt skaffa fram de resurser som behövs för att göra det.

Evangelist - De Nio Innovationsrollerna 9. Förkunnaren

Förkunnaren kan få människor att förstå en ny idé och lära dem nyttan med den. Det är Förkunnaren som är bäst på att både skapa stöd för en idé internt i en organisation och att utbilda kunder i fördelarna med den nya idén eller produkten.

.

G̴va nr 2 РNedladdningsbar presentation av De Nio Innovationsrollerna f̦r grupper och workshops
(OBS: Endast för användning internt. Om du vill använda detta i kommersiella syften behöver du erhålla en licens).

Presentationen är en introduktion av grunderna i De Nio Innovationsrollerna för arbetsgrupper och möten, och den lämpar sig att visa via projektor. Förutom att var och en av de nio rollerna presenteras medföljer ett antal frågor som diskussionsunderlag för gruppen.

Det ideala är att använda presentationen tillsammans med De Nio Innovationsrollerna – korten (GÃ¥va nr 4) samt inleda med en inspirationsföreläsning som poängterar betydelsen av samarbete och allas individuella styrkor för att en organisation ska lyckas med innovation. En del av de exempel och argument som jag använder när jag leder workshops i innovation och samarbete finns i videon nedan (GÃ¥va nr 5)..

GÃ¥va nr 3 – Nedladdningsbart arbetsdokument för De Nio Innovationsrollerna för att sammanställa data om innovationsteam

Använd dokumentet som underlag för självskattning i er grupp och samla allas resultat för att se vilka roller som är representerade och vilka roller som saknas. Vanligtvis är det som saknas den viktigaste upptäckten. Ni kan också låta alla i gruppen utvärdera och rollbestämma varandra, för att erhålla en 360-graders feedback av alla gruppmedlemmar (t.ex. kan någon tro att hen är en Revolutionär när hen i själva verket är en Förädlare).

Ladda ner arbetsdokumentet för De Nio Innovationsrollerna

.

GÃ¥va nr 4 – Nedladdningsbar design för kortlek med De Nio Innovationsrollerna som jag använder när jag arbetar med med Fortune 500- företag

Nine Innovation Roles Card Deck

Min ambition är att göra verktyget De Nio Innovationsrollerna tillgängligt för så många som möjligt att använda i sina organisationer runtom i världen, för att utforska och förbättra sina innovationsprocesser för ökad framgång. Därför erbjuder jag tryckfärdiga filer för korten att ladda ner GRATIS här – https://sdrv.ms/YXFP47 – och sedan kan ni antingen använda er av det tryckeri jag samarbetar med – adMagic – eller vända er till ett lokalt tryckeri i er del av världen.

Jag gör designen tillgänglig för att de som inte har plats i sin budget för en workshop eller föreläsning med mig ändå ska dra nytta av korten tillsammans med presentationen av De Nio Innovationsrollerna för grupper och workshops (Gåva nr 2) och/eller videon om De Nio Innovationsrollerna (Gåva nr 5).

.

Gåva nr 5 – Video om De Nio Innovationsrollerna för att använda i möten och workshops
(OBS: Endast för användning internt. Om du vill använda detta i kommersiella syften behöver du erhålla en licens)

Videon är gjord med syfte att hjälpa er att introducera modellen De Nio Innovationsrollerna på gruppmöten eller i interna workshops. Förutom en genomgång av var och en av de nio rollerna, ställer videon en rad frågor som ni kan använda som riktlinje för gruppens arbete – gärna i kombination med kortleken De Nio Innovationsrollerna (Gåva nr 4).

Den kombinationen tillsammans med era egna exempel och erfarenheter är ett effektivt verktyg för att få samtliga i organisationen att inse att innovation är en process som alla kan och bör delta i och bidra till..

Sammanfattning

För att skapa och bibehålla en innovativ kultur behöver företaget eller organisationen utveckla förmågan att identifiera vilken roll som varje individ är bäst lämpad för i den innovativa processen. Om man inte involverar förmågan hos alla de nio rollerna i arbetet med idégenerering, idéförädling och idékommersialisering så blir slutresultatet sämre. För att nå kontinuerlig framgång är det avgörande att sätta rätt person i rätt roll och i rätt fas av innovationsprocessen. De flesta lägger för mycket tid på att enbart generera idéer, istället för att förädla både idéer och medarbetarnas förmågor. För självklart är det människorna, och inte idéerna, som är nyckeln till framgång.

Jag hoppas och tror att De Nio Innovationsrollerna kan hjälpa er att stärka förmågan att samarbeta i idé- och innovationsprocesser i er organisation.

Samarbeta för innovation!

Click here for the English version

Clique aquí para la versión en Español

Cliquez ici pour la version française

Get the latest innovation content - your way

Wait! Before you go…

Choose how you want the latest innovation content delivered to you:


Braden KelleyBraden Kelley is a popular innovation speaker, embeds innovation across the organization with innovation training, and builds B2B pull marketing strategies that drive increased revenue, visibility and inbound sales leads. He is currently advising an early-stage fashion startup making jewelry for your hair and is the author of Stoking Your Innovation Bonfire from John Wiley & Sons. He tweets from @innovate.

Översatt av:

Aseem SvedbergAseem Svedberg är coach, utbildare och föreläsare med mÃ¥ngÃ¥rig erfarenhet av att arbeta med grupper och individer i kreativa processer. Han driver ocksÃ¥ företaget Alvgrim – Äventyr & Rollspel som skapar interaktiva äventyr för barn: www.alvgrim.se

Braden Kelley

Braden Kelley is a Design Thinking, Innovation and Transformation Consultant, a popular innovation speaker and workshop leader, and helps companies use Human-Centered Changeâ„¢ to beat the 70% change failure rate. He is the author of Charting Change from Palgrave Macmillan and Stoking Your Innovation Bonfire from John Wiley & Sons. Braden has been advising companies since 1996, while living and working in England, Germany, and the United States. Braden earned his MBA from top-rated London Business School. Follow him on Twitter and Linkedin.

NEVER MISS ANOTHER NEWSLETTER!

Categories

LATEST BLOGS

Five CV skills of a business-minded individual

By Hubert Day | September 21, 2023

Photo by Scott Graham on Unsplash The skills listed on a CV help employers quickly understand your suitability for a…

Read More

Four ways you can ensure employees take accountability for their work

By Hubert Day | April 5, 2023

One of the most important driving factors for any successful business is a high-performing team. Having people working for you…

Read More

Leave a Comment